Naša misija

Tvrtka Zelena dolina d.o.o. investira na odabranim lokalitetima na području oko Požege i Slavonskog Broda, Hrvatska, u održivu proizvodnju plantažnog drva paulovnije te u poljoprivredni razvoj površina radi proizvodnje kukuruza, pšenice i drugih poljskih plodova.

Tržište i udjeli na tržištu trgovine paulovnija stabala nalaze se u čistoj fazi rasta - u Hrvatskoj, kao i diljem Europe, drvna industrija predstavlja temelj bioekonomije. Kod zaštite od klimatskih promjena primjena drva čini odmah dva doprinosa:

1. Najprije se kod rasta drveća fiksira klimatski štetni ugljični dioksid u drvu i tijekom trajanja uporabe postaje povezan;
2. Osim toga, zamjenjuje kao građevni materijal i sirovina energetski intenzivne materijale i kao energetsko drvo fosilne energente. Sa sadnjom paulovnija stabala i ekološke veze koja time nastaje ulagači mogu spriječiti konvencionalnu sječu drva i istovremeno uštedjeti CO2.

Održivo i obnovljivo

Stabla se uzgajaju po aktualnim ekološkim standardima i njeguju se uz pridržavanje međunarodnih smjernica Forest Stewardship Council (FSC) do zrelosti za sječu na našim plantažama. Paulovnija stablo je brzorastuće te zbog toga može već nakon 8 godina služiti za sječu. Sadnjom suzbijamo komercijalnu sječu drva i krčenje kišnih šuma na način što drvo koje trebamo, sami sadimo.

Socijalno i ekološki

Stalno vodimo računa o tome da generiramo veću vrijednost za prirodu i čovjeka. S investicijom u naš projekt angažiraju se ulagači aktivno za zaštitu klime te stvaraju radna mjesta na dotičnim lokalitetima projekata. Paulovnija stabla pretvaraju do 10 puta više C2 nego neka druga vrsta drveća. Na taj način privatni ulagači i poduzeća mogu znatno poboljšati svoju privatnu CO2 bilancu. Tako se godišnje kompenzira po hektaru oko 3.600 tona CO2 i proizvede 5.800 tona kisika.

Partneri
Zelena dolina d.o.o.